پاورپوینت پوشش دادن قالب ماهیچه 2

مطالب دیگر:
🔍راه کارهای اجرایی در نگهداری سدهای خاکی🔍روش های انجام پروژه🔍شرایط تنفیذ و شروع پیمان🔍جزوه آموزشی طرح اختلاط سگمنت🔍طرح ادعا در پروژه های طرح و ساخت: مطالعه موردی پروژه سد مخزنی گاوی🔍فرآیندهای کاهش ادعا و حل دعاوی حرفه ای🔍کم کردن بحث و جدل های قراردادی و ادعا بین طرفین کارفرمایان و مجریان🔍لزوم مستندسازی و انطباق با قرارداد و قوانین در طرح دعاوی و رسیدگی آن🔍مدیریت ادعا و حل و فصل اختلاف در قراردادهای پیمانکاری (نگاهی به فیدیک)🔍مطالعات افزایش تراز بهره برداری سد شهید عباسپور🔍پاورپوینت مستندسازی طرح های عمرانی🔍نقش مدیریت ریسک پروژه ها در کاهش احتمال بروز ادعا🔍سیستم های اجرای پروژه ها و نحوه قیمت گذاری پیمان ها🔍جزوه آموزشی قیمت تمام نشده یا قیمت تمام شده کارهای تمام نشده🔍جزوه آموزشی قیمت گذاری پروژه در شرایط عدم تعادل بازار🔍جزوه آموزشی قیمت گذاری پروژه ها (Project Pricing System)🔍کاربرد ارزيابي ريسک در مديريت ايمني سدها🔍تحقیق کاربرد بازرسی های عینی در موضوع یابی تعمیرات در سدهای خاکی- سنگ ریزه ای و بتنی🔍کاربرد ژئوممبران های قیری پیش ساخته PBGM به منظور افزایش بهره وری در کانال های انتقال و توزیع آب و ع🔍کارگاه آموزشی تجارب نصب ابزار دقیق در سدهای بتنی- نوآوری ها🔍جزوه آموزشی کاهش ریسک مالی قراردادها به کمک تغییر در نظام پیشنهاد قیمت پروژه ها🔍کنترل کیفیت بتن در ساخت و ساز🔍گزارش مستند عمليات تزريق در آبرفت سد مخزنی سیوند فارس🔍مدیریت نصب ابزار دقیق🔍مسائل و مشکلات خاک های حاوی مواد معدنی قابل حل در سازه های آبی کشور
دانلود مقاله پوشش دادن قالب ماهیچه ,دانلود پروژه پوشش دادن قالب ماهیچه,دانلود پایان نامه پوشش دادن قالب ماهیچه,دانلود تحقیق پوشش دادن قالب ماهیچه,دانلود پاور پوینت پوشش دادن قالب ماهیچه,مواد پر کننده ديرگداز ,روشهاي پوشش دادن قالب و ماهيچه ,پو|39005930|gad
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع پاورپوینت پوشش دادن قالب ماهیچه 2 می باشد.مقدمه

مشخصات فلز مذاب ، بويژه هنگامي که از درجه حرارت بالا وارد قالب مي شود ، به گونه اي است که ممکن است به انجام فعل و انفعالات فيزيکي و شيميايي ميان مذاب و مواد قالب يا ماهيچه منجر شود .
بديهي است انجام اين واکنشها مي تواند به خصوص متالورژيکي و مکانيکي قطعه آسيب رسانده و از توليد قطعه سالم و بدون عيب جلوگيري نمايد . ايجاد سطوح زبر و خشن (در قطعه ) يکي از اين موارد است که در قالب و ماهيچه هاي ماسه اي بطور شايع و گسترده مشاهده مي شود . فلز بدليل دارا بودن ويژگيهاي حالت مذاب (مايع ) مواد قالب و ماهيچه را تر نموده و به داخل آن نفوذ مي کند ، قابل ذکر است که در بعضي از موارد نفوذ مذاب از طريق ترک هاي ايجاد شده در اثر انبساط حرارتي در سطح قالب صورت مي گيرد . پس از نفوذ فلز مذاب به داخل قالب يا ماهيچه يعني ماسه و چسب صورت مي گيرد که محصول اين فعل و انفعالات به سطح قطعه چسبيده و موجب زبري و ناهمواري سطوح آن مي شود .
بنابر اين ، بديهي است که براي جلوگيري از ايجاد چنين عيبي در قطعه ريختگي ، بايستي به طريقي از انجام فعل و انفعال ميان فلز مذاب و قالب ماهيچه ممانعت به عمل آورد . هرچند با توجه به پيشرفت هاي حاصل شده در زمينه هاي مواد و فرآيند که با انتخاب ماسه و چسب مرغوب و نيز کنترل روش قالبگيري مي توان اين عيب را تا حدودي زيادي محدود نمود ولي به دليل بالا رفتن هزينه توليد ، استفاده از اين روش اقتصادي نمي باشد از اين رو ، مناسب ترين روش براي جلوگيري از عيب ياد شده ، پوشش دادن سطحهاي قالب و ماهيچه با مواد دير گداز معيني است که ضمن اقتصادي بودن از تماس فلز مذاب با قالب و ماهيچه و در نتيجه انجام فعل و انفعالات فيزيکي _ شيميايي ميان آنها جلوگيري مي کند .

فهرست:
مقدمه
انواع مواد پوشش در قالبهاي موقت
روشهاي پوشش دادن قالب و ماهيچه
پوشش دادن به روش پاشيدن (پاششي)
پوشش قالبهاي ريژه
انواع مواد پوششي در قالب ريژه
مشخصه هاي مواد پوششي
عمر مواد پوششي
مواد پوششي براي آلياژهاي مختلف ريختگي
پوشش قالبهاي ريخته گري تحت فشار
مواد پوششي در آلياژهاي مختلف
فهرست منابع و مآخد